BLOG BLOG BLOG BLOG

NEKROSKOP 9 - ZTRACENÉ ROKY

I. ČASŤ

NEKROSKOP... HARRY KEOGH?

II. ČASŤ

PÁTRÁNÍ

VI. ČASŤ

HARRY KEOGH, KATALYZÁTOR