BLOG BLOG BLOG BLOG

PÁN PRSTEŇOV 1 - SPOLOĚNSTVO PRSTEŇA

Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
Devět mužům: každý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenž dli na trůně
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.